Kinderopvang

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de naschoolse kinderopvang van de basisschool niet meer door de school worden georganiseerd. Wij geven de uitbating van de kinderopvang uit handen aan een professionele kinderopvangorganisatie: KOGA. KOGA-opvang is een kinderopvangorganisatie van ouders van onze school. Zij werken vanuit de opvoedkundige uitgangspunten uit de antroposofie.

Tarieven 2017-2018

De opvang wordt aangerekend per begonnen uur aan volgende tarieven:

Eén uur opvang € 4,20
Twee uur opvang € 5,70
Drie uur opvang € 7,20

Dit is inclusief een vieruurtje, dit hoeft u dus niet mee te geven aan uw kind. Het sociaal tarief blijft bestaan.

Meer informatie en alle huishoudelijke afspraken van KOGA voor de opvang op onze school vindt u op de website van KOGA.

Wie gebruik wil maken van het sociaal tarief, bezorgt een document ‘omniostatuut’ (via het ziekenfonds), een document van ‘verhoogde tegemoetkoming’ of een attest voor aanvraag van sociaal tarief (via het OCMW, de thuisbegeleidingsdienst, dienst pleegzorg,het CAW…).

De bedragen van de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.